Carta a les Reines Màgiques de la Funció Pública del GOIB

Ai, Reines meves!”
Durant aquests anys, ens hem portat bé. Hem fet la nostra feina. Hem estat independents, sense colors, ni tendències, com ha de ser el sindicalisme. Hem lluitat per igual pels nostres treballadors, hem aposta per la Funció Pública i us hem fet costat en aquells ideals compartits.
No ens mereixem més carbó, ja en tenguérem massa a 2010 quan ens llevàreu el 5%, i que va venir acompanyat de camisetes negres cada divendres.
Per a l’any vinent, us volem demanar:
A la “Reina” Francina, un plus d’insularitat igual per a tots els funcionaris amb independència del cos o escala. Tots vivim a les Illes i patim la mateixa insularitat. «Viure aquí és car, i ho saps». «A Mallorca l’habitatge és car», Yllanes dixit.
Ai, Reina meva! Et recordam que som illencs com els canaris.
MATEIXA INSULARITAT ILLES BALEARS=CANÀRIES.
A la “Reina” Isabel, Li demanam reducció de jornada en època de vacances escolars, per poder conciliar i no abusar de la família. En la majoria de les Administracions ja ho gaudeixen, i nosaltres, per què no?
Ens faria molta d’il·lusió que el marcatge horari fos en còmput anual i així poder recuperar el temps que ens sobra al final de cada mes.
A la “Reina” Irene, “Ai, Reina meva!”, a tu et demanam moltes més coses:
Et demanam el dia de permís quan tenguem un examen oficial.
Et demanam que els funcionaris puguem recuperar tots els dissabtes festius de l’any. El teu personal laboral ja els gaudeix.
Et demanam poder fraccionar els dies d’assumptes propis, com els nostres companys del Consell.
Et tornam a demanar que despleguis la promoció interna temporal de la nostra Llei de Funció Pública (art. 82 bis).
Et demanam facilitar el teletreball definit per objectius.
Et demanam una bústia sindical de comunicació directa amb tu i el teu equip tècnic.
Et demanam una oferta de formació més àmplia i amb majorcobertura per assegurar la formació de tots els treballadors públics.
Et demanam manco impediments per assistir als cursos o activitats formatives en horari laboral.
Et demanam que aprovar un examen de promoció interna sigui suficient per quedar en borsa.
Et demanam concursos de trasllats oberts i permanents a totes les places.
Et demanam comissions de servei transparents i amb valoracions clares.
Et demanam que els interins es puguin menjar tranquils els torrons, tot sabent que se’ls pagarà la carrera professional.
Et demanam tribunals professionals a les oposicions.
I un espai de comunicació per debatre sobre un nou sistema de selecció acord amb el segle XXI i amb els nostres socis europeus. Ens estam quedant endarrerits.