INTERVALS NIVELLS FUNCIONARIS I CD A FEBRER 2024

INTERVALS NIVELLS COSSOS FUNCIONARIS_ COMPLEMENT DESTINACIÓ…

BESTRETES

BESTRETES CAIB

MANUAL PRÁCTICO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS USO CAIB FAC USO

MANUAL PRÁCTICO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS

INDENMITZACIONS CAIB 2024

INDEMNITZACIONS-CAIB-2024

PÍLDORAS INFORMATIVAS: QUADRE RESUM SOBRE REDUCCIONS DE JORNADA

QUADRE RESUM REDUCCIONS DE JORNADA

PÍLDORAS INFORMATIVAS: CONEIX ELS TEUS DRETS (II)

CONEIX ELS TEUS DRETS (II)

CONOCE TUS DERECHOS (I)

USO CAIB CONOCE TUS DERECHOS (I)

EXCEDENCIAS EMPLEADOS PUBLICOS CAIB, PERSONAL LABORAL Y FUNCIONARIO

EXCEDENCIAS EMPLEADOS PUBLICOS CAIB

PÍLDORAS INFORMATIVAS: LLICÈNCIES

LLICÈNCIES