COS SUBALTERN: LLISTES DEFINITIVES DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES I EXCLOSES. DATA I LLOC DEL PRIMER EXAMEN

El BOIB d’avui 2 de juliol publica les llistes defintives de persones aspirants admeses i excloses al cos Subaltern

Annex 3
Data, hora i llocs de realització del primer exercici dels diferents torns d’accés de les proves selectives per a l’ingrés al cos subaltern
de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
— Primer exercici del cos subaltern (torn lliure, torn de promoció interna vertical, inclosa la reserva per a persones amb
discapacitat)
Data: 10 de setembre de 2022
Hora: 9:30
Lloc:
de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma– Mallorca: Campus de la UIB (Ctra. )
– Menorca: Institut Joan Ramis i Ramis (Av. de Vives Llull, 15, 07703 Maó).
– Eivissa: Institut Quartó del Rei (C. de Rafael Sáinz de la Cuesta, 5, 07849 Santa Eulària des Riu