Acord de Consell de Govern de 23 de maig de 2022 Oferta d’Ocupació Pública d’Estabilització

Avui dia 24 de maig es publica al BOIB l’Acord del Consell de Govern de 23 de maig de 2022 pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública d’estabilització corresponent al personal funcionari i al personal laboral al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en l’àmbit dels serveis generals, per a més informació aquí