RESUM MSSG 6 de juny 2022

Debat sistema a seguir en el torn lliure corresponents a les OPE dels anys 2019, 2020 i 2021.
La proposta presentada per l’Administració ha estat la d’oposició 100% (sense fase de concurs) i separada del pla d’estabilitat.
Després d’escoltar les exposicions dels sindicats la directora ha optat per un concurs-oposició desvinculat dels procesos d’estabilització. Queden pendents d’establir els % de la fase de concurs i d’oposició.
USO ha demanat que siguin en les mateixes condicions que les del Pla d’Estabilitat: reducció de temaris, banc de preguntes…

– Modificació decret d’interins
El punt ha començat amb l’explicació per part de l’Administració de les modificacions del Decret, acte seguit, la part social ha presentat les esmenes al document.
La DGFP ha accedit a ses peticions més importants presentades, quedant el nou Decret aprovat per unanimitat amb ses modificacions necessàries per adaptar-ho a l’TREBEP.

Seguirem informant-vos!!