Entradas

COS AUXILIAR , INDICACIONS SOBRE LA NORMATIVA QUE ES PERMET UTILITZAR EN EL SEGON EXERCICI

Instruccions sobre la normativa permesa al segon examen d'Au…

LLISTA PROVISIONAL DE VALORACIÓ DE MÈRITS DEL COS SUPERIOR

Que s'exposa en la web de l'EBAP (<http://ebap.caib.es>),…

LLISTA PROVISIONAL DE VALORACIÓ DE MÈRITS DEL COS ADMINISTRATIU

Que s'exposa en la web de l'EBAP (<http://ebap.caib.es>),…

COS SUBALTERN: LLISTES DEFINITIVES DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES I EXCLOSES. DATA I LLOC DEL PRIMER EXAMEN

El BOIB d'avui 2 de juliol publica les llistes defintives de…