PUBLICADA INSTRUCCIÓ SELECCIÓ FUNCIONARI INTERÍ MITJANÇANT CRIDA COLECTIVA

Más información aquí