EOI. PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA LLIURE. CATALÀ B2 I C2 2022-2023

CATALÀ (ILLA DE MALLORCA)

La inscripció a les proves lliures de català s’ha de tramitar de manera telemàtica unificada per a totes les escoles oficials d’idiomes de Mallorca en tres fases:

Fase 1

De les 9.00 hores del 27 de febrer a les 22.00 hores del 10 de març de 2023 des del portal  https://www.eoidigital.com/eoibalearslliure/alumnes/ es realitzarà la consignació de les dades personals, l’elecció del nivell i la indicació de l’ordre de preferència de les seus per a la realització dels exàmens

Fase 2

Dia 13 de març de 2023 a les 22 hores: assignació d’un centre a cada candidat per a la inscripció i realització de proves seguint les lletres vigents per establir l’ordre d’admissió del curs segons el sorteig realitzat anualment. El centre assignat es podrà consultar accedint amb usuari i contrasenya al portal a dalt esmentat.

Fase 3

De les 9.00 hores del 14 de març a les 22 hores del 28 de març de 2023: formalització de la inscripció en l’EOI corresponent.

Perquè el procés d’inscripció es pugui considerar finalitzat, s’ha d’aportar la documentació requerida i la justificació del pagament a l’escola oficial d’idiomes que correspongui de la manera que cada centre estableixi.

Seguirem informant-vos!