Entradas por CAIB Sección Sindical

COS SUBALTERN: LLISTES DEFINITIVES DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES I EXCLOSES. DATA I LLOC DEL PRIMER EXAMEN

El BOIB d’avui 2 de juliol publica les llistes defintives de persones aspirants admeses i excloses al cos Subaltern Annex 3Data, hora i llocs de realització del primer exercici dels diferents torns d’accés de les proves selectives per a l’ingrés al cos subalternde l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears— Primer exercici […]

LA JUSTIICIA BALEAR DA LA RAZÓN A USO

La justicia balear da la razón al sindicato USO, y reconoce el derecho a la baja a una trabajadora que se operó de la vista en una clínica privada El sindicato USO defendió a la afectada, a la que Inspección Médica había denegado la baja al considerar que la intervención era meramente estética  El Juzgado […]

CONCURS: ACLARIMENT EN EL CÒMPUT DEL TERMINI D’AL·LEGACIONS

Concurs de Trasllats Atesos els dubtes ocasionats en relació amb el còmput del termini d’al·legacions a la proposta provisional d’adjudicació dels llocs de feina objecte de la convocatòria del procediment per proveir llocs de feina de personal funcionari de carrera de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, s’aclareix que el dia 24 […]

Proposta provisional d’adjudicació dels llocs de feina objecte de la convocatòria del procediment per proveir llocs de feina

En data 23 de juny de 2022 es fa pública a la pàgina web http://ebap.caib.es i al tauler d’anuncis de l’EBAP la proposta provisional d’adjudicació dels llocs de feina objecte de la convocatòria del procediment per proveir llocs de feina de personal funcionari de carrera de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, […]

NUEVO BOLSIN INTERINOS C1 de la CAIB

Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es constitueix la borsa ordinària de personal funcionari interí del cos administratiu de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, corresponent a les proves selectives convocades per la Resolució de 25 d’abril de 2019