PROVES CATALÀ DG POLÍTICA LINGÜÍSTICA

Resolució de la directora general de Política Lingüística de 17 de març de 2023 per la qual es convoquen les proves de maig de 2023 per obtenir els certificats oficials de coneixements de llengua catalana. Podeu consultar aquí

 

a web cuando puedas