Distribució per aules de les persones aspirants convocades al primer exercici del cos Auxiliar

Avui dia 06/04 l’EBAP ha fet pública la distribució per aules de les persones aspirants convocades al primer exercici per a l’ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, al cos auxiliar de l’Administració general de la comunitat autònoma de les Illes Balears que tendrà lloc el proper dia 09/04/2022.

Podeu consultar la relació esmentada, per illes, a continuació.

Eivissa

Menorca

Mallorca

Per a més informació aquí