Proves lliures de català FUEIB

PROVES LLIURES CATALÀ B2,C1, C2 . FUNDACIÓ UNIVERSITAT EMPRESA DE LES ILLES BALEARS. FUEIB

Matrícula oberta dia 16 de juny (demà) a partir de les 8h

Els cursos i els exàmens de català del Servei Lingüístic es regeixen pel Marc europeu comú de referència per a l’aprenentatge i l’avaluació de les llengües (MECR)

B2

https://fueib.org/ca/uibtalent/238/formacion/curso/947/prova-lliure-catala-b2-juliol-2022

C1

https://fueib.org/ca/uibtalent/238/formacion/curso/948/prova-lliure-catala-c1-juliol-2022

C2

https://fueib.org/ca/uibtalent/238/formacion/curso/949/prova-lliure-catala-c2-juliol-2022