PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ: LLISTES PROVISIONALS AMB LES PUNTUACIONS OBTINGUDES

Podeu consultar aquí