MODIFICACIÓN DE LAS BASES PROCESOS ESTABILIZACIÓN. BOIB 11 FEBRERO 2023

Consulta las modificacions aquí:

1) Procés d’estabilització per concurs oposició per cobrir places de personal funcionari

2) Procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal funcionari 

3) Procés d’estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal laboral

4) Procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral