Publicada la convocatòria de les activitats formatives per al personal al servei de l’Administració de la CAIB per al segon semestre de l’any 2022

Us informam que avui dia 14 de maig s’ha publicat  la convocatòria de les activitats formatives per al personal al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al segon semestre de l’any 2022, per a més informació aquí