PUBLICACIÓ LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS FASE DE CONCURS

Més infomació aquí