DISTRIBUCIÓ PER AULES DE LA PROVA SELECTIVA DE DIA 19 JUNY DE LA BORSA EXTRAORDINÀRIA DEL COS SUPERIOR, ADMINISTRATIU, SUBALTERN

Distribució per aules de les persones aspirants convocades per a la prova selectiva de dia 19 de juny de la borsa extraordinària del cos superior, administratiu i subaltern.

Cos Administratiu

Cos Subaltern

Cos Superior