Resum de les matèries de Funció Pública, afectades pel DL 4/2022 (BOIB de 31/03/2022)

Avui dia 31 de març s’ha publicat al BOIB el Decret Llei 4/2022, podeu consultar el resum sobre les matèries de Funció Pública que es veuen afectades Aquí