NOVETATS RECONEIXEMENT CARRERA PROFESSIONAL

Novetats reconeixement carrera professional

1) Tens reconegut algun nivell o grau de carrera professional en una altra administració i encara no l’has pogut homologar?

El nou acord de carrera preveu l’homologació en la mateixa, inferior o superior titulació: Consulta el punt *15.

2) Tens un nivell de carrera reconegut en la CAIB i vares accedir per promoció interna a un altre cos, escala, especialitat o categoria professional abans de l’entrada en vigor del nou acord?

El nou acord de carrera preveu la possibilitat de sol•licitar un nou enquadrament en què podràs fer valer per una sola vegada els serveis. Consulta el punt 13.4 i la DT 4ª.

3) Vols iniciar la carrera professional o accedir a un nivell superior?

En el BOIB Núm. 041, d’1 d’abril de 2023 s’ha publicat la convocatòria ordinària per accedir a nous nivells de carrera professional del personal de la CAIB.

La convocatòria estableix un termini de 20 dies hàbils per presentar sol·licituds mitjançant un tràmit telemàtic: https://intranet.caib.es/Intranet/fitxa.do?codi=5634156

No dubtis en consultar-nos per a qualsevol aclariment, usocaib@gmail.com assumpte: «Carrera professional»

Seguirem informant-vos!