CONVOCATÒRIA OBERTA PER ACCEDIR A NOUS NIVELLS DE CARRERA PROFESSIONAL HORIZONTAL DEL PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL DELS SERVEIS GENERALS DE LA CAIB

 

Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora general de Funció Pública, per la qual s’aprova la convocatòria ordinària per accedir a nous nivells de carrera professional horitzontal del personal funcionari i laboral dels serveis generals de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears