MESA SECTORIAL DE SERVEIS GENERALS (MSSG) DE 25/03/2024

Avui a la MSSG s’han acordat els punts següents:

  • Modificació RLT: l’Administració aprova totes les modificacions presentades i continua carregant de comandaments (serveis i departaments) l’estructura orgànica del GOIB.
  • Acord borsa personal interí i article 82.bis.
  • Crear un grup de treball per redactar una nova norma reguladora
  • Els altres punts de la part social es tractaran dia 3 d’abril

També ens han fet arribar la previsió del calendari dels processos selectius oberts CALENDARI