Mesa Sectorial 25 de juliol

Avui hem treballat en els futurs processos de PI i TL (OPE 2019, 20 i 21).

Promoció interna: L’Administració ha acceptat la proposta presentada per USO perquè la promoció interna sigui igual que el concurs-oposició del pla d’estabilitat 60-40%.
– A la fase d’oposició (60%):
Reducció de temaris i banc de preguntes.
– A la fase de concurs (40%): un 32% seran els serveis prestats i un 8% altres mèrits (formació, català, titulacions i exàmens aprovats anteriors oposicions).
L’única diferència respecte al pla d’estabilitat és que el 1r criteri de desempat seran els punts sobrants a altres mèrits (tots aquells que passin dels 8 punts).

Torn lliiure
La DGFP ha presentat una proposta de concurs-oposició 80-20%.

En la fase d’oposició hem aconseguit una reducció considerable dels temaris a tots els cossos respecte de les darreres oposicions (excepte AP), A1: 90 temes, A2: 65 temes, C1: 35 temes, C2: 20 temes i AP: 10 temes, amb el compromís de la DGFP de què els epígrafs dels temes seran concrets i no es juntaran temes per fer un de nou i de què es treballarà en un nou 2n examen pels cossos A1 i A2 per reduir considerablement la part memorística.
El 20% de la fase de concurs es divideix en un 11% per serveis prestats i 9% per altres mèrits (català, estudis, formació).

Al torn obert de paraules ens han informat que:
la intenció de l’Administració és publicar les llistes de l’Acord de carrera pels interins a finals d’agost o principis de setembre.
Concurs de trasllats: presa de possessió 1 d’octubre.
Exàmens OPE 2019, 20 i 21: setembre 2023.

Seguirem informant-vos