INSTRUCCIÓ 3/2023 DE TELETREBALL

USO ha registrat un escrit demanant a l’Administració, de forma urgent, la modificació, prèvia negociació, a la Mesa Sectorial, de la Instrucció 3/2023 per la qual es regula la prestació de serveis en la modalitat de teletreball.
Una instrucció no pot modificar ni modular un decret, i menys de manera restrictiva com es el cas d’aquesta instrucció, on l’Administració ha actuat de forma unilateral i sense la negociació preceptiva amb la Mesa Sectorial. La instrucció 3/2023 regula condicions de treball que extralimiten clarament les potestats organitzatives internes de l’Administració.
Seguim defensant els teus drets!

 

A LA MSSG INSTRUCCIO TELETREBALL