COS DE GESTIÓ, LLISTA PROVISIONAL D’APROVATS DEL SEGON EXERCICI (TORN LLIURE) i 1r EXERCICI (TORN PROMOCIÓ INTERNA)

Podeu consutar aquí