BOIB 20/12/22 PUBLICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA, LES BASES, EXERCICIS I BAREM DE MÈRITS DE LES PROVES SELECTIVES PER A L’INGRÉS, PEL TORN LLIURE I PEL TORN DE PROMOCIÓ INTERNA VERTICAL I CREUADA PER COBRIR PLACES DE FUNCIONARI

Per a més informació aquí