RETRIBUCIONES 2023 + 0,5%

RETRIBUCIONS CAIB 2023 + 0,5% LABORALS

RETRIBUCIONS CAIB 2023+0,5% FUNCIONARIS