PUBLICACIÓ DEL CALENDARI CONJUNT DE CAIB, ATIB,CONSELL DE MALLORCA, IMAS I AJUNTAMENT DE CALVIÀ, PER A LA REALITZACIÓ DELS EXERCICIS DEL CONCURS OPOSICIÓ D’ESTABILITZACIÓ DE PERSONAL FUNCIONARI DE COSSOS GENERALS

Els exercicis de les proves selectives del procés excepcional d’0estabilització per concurs oposició per cobrir places de personal funcionari de cossos generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB), de l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB), del Consell Insular de Mallorca (CIM), de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) i de l’Ajuntament de Calvià, es realitzaran els mateixos dies i a les mateixes hores per subgrups de titulació, d’acord amb el calendari següent:

02/12/2023
Sugrups A1 i A2

16/12/2023
Subgrups C1 i AP

13/01/2024
Subgrup C2

Els exercicis de l’illa de Mallorca es realitzaran a la seu de la UIB a Palma. Per a les illes de Menorca i Eivissa la seu està per determinar.

Aquest calendari substitueix el publicat en data 13 de juny de 2023 per a les proves selectives del concurs oposició d’estabilització de la CAIB.

Més INFO