MODIFICACIÓ DEL CALENDARI DE REALITZACIÓ DELS EXERCICIS DE LES PROVES SELECTIVES PEL TORN DE PROMOCIÓ INTERNA, INCLOSA LA RESERVA PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT

Modificació del calendari de realització dels exercicis de les proves selectives pel torn de promoció interna, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat
Data publicació: 06/03/2023

S’informa que es modifica el calendari de realització dels exercicis de les proves selectives pel torn de promoció interna vertical i pel torn de promoció interna creuada, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, per cobrir places de personal funcionari a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocades per Resolució de data 19 de desembre de 2022 (BOIB núm. 165 de 20 de desembre de 2022).

Els exercicis s’han de desenvolupar d’acord amb el calendari següent: entre l’1 de juny i el 31 d’octubre de 2023.

En breu es publicarà la Resolució de la modificació esmentada en el BOIB.