GRACIAS/GRÀCIES

Tots els que formam l’equip d’USO-CAIB volem agrair el vostre suport als qui ens heu votat, als qui heu format part de la nostra candidatura i a tots els que sempre sou al nostre costat.
Aquest resultat ens motiva a seguir fent feina cada dia més.
Avui començam una nova etapa amb il.lusió i forces renovades per seguir defensant els vostres drets.

Todos los que formamos el equipo USO CAIB, queremos AGRADECER vuestro apoyo, a quienes nos habéis votado, a quienes habéis formado parte de nuestra candidatura, y a todos los que siempre estáis a nuestro lado.
Este resultado nos motiva a seguir trabajando más cada día.
Hoy comenzamos una nueva etapa con ilusión y fuerzas renovadas para seguir defendiendo vuestros derechos.

USO INFORMA RESULTAT

USO INFORMA RESULTADO