COMUNICAT DE L’EBAP SOBRE LA BORSA EXTRAORDINÀRIA DEL COS ADMINISTRATIU

L’EBAP ha publicat la informació següent relativa a la propera publicació de les notes de la borsa extraordinària del cos Administratiu