BOIB AVUI. MODIFICACIÓ DEL CALENDARI DE REALITZACIÓ DELS EXERCICIS DE LES PROVES SELECTIVES PEL TORN DE PROMOCIÓ INTERNA VERTICAL I PEL TORN DE PROMOCIÓ INTERNA CREUADA, INCLOSA LA RESERVA PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT,

On diu

“12.3. Calendaris de les proves

Els exercicis s’han de desenvolupar d’acord amb el calendari següent:

a) Promoció interna:

Els exercicis dels diferents cossos, escales o especialitats es faran entre el 15 de març de 2023 i el 31 de maig de 2023.”

Hi ha de dir:

“12.3. Calendaris de les proves

Els exercicis s’han de desenvolupar d’acord amb el calendari següent:

a) Promoció interna:

Els exercicis dels diferents cossos, escales o especialitats es faran entre l’1 de juny i el 31 d’octubre de 2023.”

Consutar BOIB