AVALUACIÓ 360º MES D’ABRIL i MAIG

Dates a tenir en compte:

* 10 d’abril de 2024: Publicació dels informes provisionals d’avaluació en el Portal del personal superior jeràrquic
* Del 10 d’abril al 9 de juny de 2024: Entrevistes de devolució de resultats de l’avaluació i elaboració dels plans de millora
* 10 de maig de 2024: Publicació dels informes provisionals en el Portal de tot el personal

Per a més informació ⬇️
https://intranet.caib.es/sites/avaluacio360/ca/vii_avaluacia/