AUXILIAR ADMINISTRATIU PUBLICACIÓ LLISTA DEFINITIVA D’APROVATS DE LA FASE D’OPOSICIÓ

Per a més informació AQUÍ