ACTIVITATS FORMATIVES EBAP

L’11 de gener, el Consell de Direcció de l’EBAP ha aprovat la convocatòria d’activitats per al primer semestre de 2024 que s’ofereixen al personal al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

En aquesta convocatòria s’obre el termini per inscriure’s a les activitats formatives del primer semestre de 2024 incloses en el Pla de Formació General, en el Pla de Formació Sectorial i en el Programa de Formació i Acreditació del Personal Directiu. El termini d’inscripció és del 16 al 29 de gener, ambdós inclosos.

Recordau que es permet la inscripció a un màxim de quatre activitats per cada pla (general i sectorial), sigui quina sigui la modalitat d’aprenentatge.

https://www.caib.es/sites/formacioebap/es/planes_formacion_ebap/

SEGUIREM INFORMANT-VOS!