Acord unànime dels Delegats de Prevenció de Riscos Laborals del Comitè de Seguretat i Salut del personal funcionari de Serveis Generals de la CAIB

Per acord unànime dels Delegats de Prevenció de Riscos Laborals del Comitè de Seguretat i Salut del personal funcionari de Serveis Generals de la CAIB s’ha decidit  demanar el tancament de les dependències d’aquesta Administració que s’indiquen més a baix, per trobar-se en el supòsit contemplat en l’article 21 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals referit a l’exposició dels treballadors a un risc greu i imminent en ocasió del seu treball, en existir en aquests centres episodis sospitosos d’infecció per COVID-19.

Aquesta decisió ha estat comunicada a la Inspecció de Treball per a la seva ratificació o anul·lació, i a la pròpia Administració de la CAIB.

Els centres afectats són:

Conselleria de Model  Econòmic, Turisme i Treball

C/ de Montenegro, 5 – 07012 Palma

Direcció General de Modernització i Administració Digital, Carrer de Sant Pere, 7, 07012 Palma

Conselleria de Transició Energètica i  Sectors Productius

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló) – 07009 Palma

Conselleria de Medi Ambient i Territori C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol) – 07009 Palma

Palma, 23 de març de 2020

SIGNAT: Sindicats CSIF, USO, UGT, SINTTA, STEI-intersindical, CCOO

Escrito inspección de trabajo solicitando suspension