RESOLUCIÓ DE LA CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES, PER LA QUAL S’ACORDA L’EXCLUSIÓ DEL PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ PER CONCURS-OPOSICIÓ, DE LES PERSONES ASPIRANTS QUE HAN OBTINGUT LA CONDICIÓ DE FUNCIONARI DE CARRERA DEL COS AUXILIAR

Per a més informació, clicau AQUÍ