PUBLICACIÓ DELS NOMENAMENTS DE FUNCIONARIS DE CARRERA DEL CONCURS EXTRAORDINARI DE MÈRITS DEL COS FACULTATIU SUPERIOR DE LA CAIB

Per a més informació AQUÍ