PUBLICACIÓ DE REQUERIMENTS EN EL PROCÉS EXCEPCIONAL D’ESTABILITZACIÓ PER CONCURS EXTRAORDINARI DE MÈRITS PER COBRIR LES PLACES DE PERSONAL FUNCIONARI DE L’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL DE LA CAIB

Per a més informació AQUÍ