CURS MINDFULNESS: 10 HORES PRESENCIALS, HOMOLOGAT PER L’EBAP

LLOC: USO ILLES BALEARS. C/ CIGNE, 17, baixos. 07006 Palma.
1ª EDICIÓ: JUNY DIES DILLUNS 19, DIJOUS 22 I DILLUNS 26. HORARI: DE 16 A 19.20 HORES
INSCRIPCIÓ: DEL 5 AL 16 DE JUNY DE 2023
INTERESSATS ENVIAR EMAIL A: usocaib@gmail.com
CONTINGUT:
1. Què és mindfulness o atenció plena. Pràctiques d’atenció en la respiració i exploració corporal. Estiraments. Altres pràctiques. Diàleg i indagació en grup. La percepció i la resposta creativa, en especial a l’àmbit laboral. Pràctiques d’atenció en el sons i caminada conscient. Altres pràctiques. Diàleg i indagació en grup. Pràctiques per a casa.
2. Breu pràctica d’arribada d’atenció en la respiració. Les emocions. La reacció a l’estrès. Exploració corporal. Estiraments. Diàleg i indagació en grup. La resiliència per a respondre a l’estrès, en especial a l’àmbit laboral. La comunicació i les relacions interpersonals. Meditació en tres fases. Altres pràctiques. Diàleg i indagació en grup. Pràctiques per a casa.
3. Breu pràctica d’arribada d’atenció en la respiració. Comunicació i les relacions interpersonals. Exploració corporal. Altres pràctiques. Diàleg i indagació en grup. Autocura i la gestió del temps. Integrant el mindfulness en la vida quotidiana, prestant especial atenció a la vida laboral. Pràctiques de mindfulness. Diàleg indagació en grup i tancament del taller.

USO INFORMA CURSO MINDFULNESS