ACORD DEL CONSELL DE GOVERN DE 27 DE MARÇ DE RATIFICACIÓ DE LA MESA SECTORIAL RELATIU AL DESENVOLUPAMENT DE LA CARRERA PROFESSIONAL

Acord del Consell de Govern de 27 de març de 2023 de ratificació de l’Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de l’Acord del Comitè Intercentres, ambdós de 10 de març de 2023, pels quals s’aprova el desenvolupament de la carrera professional horitzontal en l’àmbit del personal dels serveis generals de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a més informació clicau aquí.