Instrucció 1/2018 AUXILIAR TÈCNIC EDUCATIU

Instrucció 1/2018, de 22 de maig de 2018, del director general d’Innovació i Comunitat Educativa referida al personal auxiliar tècnic educatiu als centres escolars sostinguts amb fons públics.