USO INFORMA 📌 Portal de l’opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP) generals

Informació en relació amb el tràmit de requeriments dels cossos generals en el procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal funcionari de l’Administració general de la CAIB
Data publicació: 04/05/2023
En data 4 de maig de 2023, d’acord amb el punt 68.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els tribunals dels grups integrants de l’Administració general (cossos generals) del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal funcionari de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears han acordat donar per decaiguts a tots els aspirants requerits pels defectes de la documentació acreditativa dels mèrits que no l’hagin esmenat en temps i forma. Més informació aquí