CAIB. Instrucció 2/2018 Criteris que s’han d’aplicar per al cessament del personal funcionari i laboral interí

CAIB. Instrucció 2/2018, de 26 d’octubre de 2018, del director general de Funció Pública i Administracions Públiques sobre els criteris que s’han d’aplicar per al cessament del personal funcionari i laboral interí al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.