Buscar

Si los resultados no te satisfacen, intenta una nueva búsqueda con otros términos.

1 resultados de la búsqueda de:

1

Publicado bolsín de Auxiliar Técnico Educativo (ATE)

Resolució del secretari general de la Conselleria d’Educació i Formació Professional per la qual s’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes d’exclusió, del concurs per constituir una borsa de personal laboral no permanent de la categoria professional d’auxiliar tècnic educatiu de la Comunitat Autònoma de les Illes […]