Noticias uso-caib

COMUNICAT DE L'EBAP SOBRE LA BORSA EXTRAORDINÀRIA DEL COS ADMINISTRATIU

L'EBAP ha publicat la informació següent relativa a la propera…

MÁXIMA PREOCUPACIÓN EN EL CALL CENTER DE LA FUNDACIÓ BIT

MÁXIMA PREOCUPACIÓN EN EL CALL CENTER DE LA FUNDACIÓ BIT  Después…

COS SUBALTERN: LLISTES DEFINITIVES DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES I EXCLOSES. DATA I LLOC DEL PRIMER EXAMEN

El BOIB d'avui 2 de juliol publica les llistes defintives de…

CONCURSO ABIERTO Y PERMANENTE

USO CAIB INFORMA CONCURSO ABIERTO Y PERMANENTE

LA JUSTIICIA BALEAR DA LA RAZÓN A USO

La justicia balear da la razón al sindicato USO, y reconoce…

CONCURS: ACLARIMENT EN EL CÒMPUT DEL TERMINI D'AL·LEGACIONS

Concurs de Trasllats Atesos els dubtes ocasionats en relació…

Proposta provisional d'adjudicació dels llocs de feina objecte de la convocatòria del procediment per proveir llocs de feina

En data 23 de juny de 2022 es fa pública a la pàgina web http://ebap.caib.es…

NUEVO BOLSIN INTERINOS C1 de la CAIB

Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública…